استاندارد

 

 

 

کیفیت برای ما یک شعار نیست

نظارت دقیق پرسنل کارآزموده و ماهر ما، اعتماد را به تکنولوژی مدرن تقویت می‌کند. نتیجه تلفیق تکنولوژی پیشرفته با مهارت و تجربه پرسنل، دانش و تعهد کارشناسان و مدیران این مجموعه، ارائه محصولات ممتاز با قیمت و شرایط غیرقابل رقابت است. در عین حال، کیفیت کالا فدای قیمت نشده و بالاترین استانداردها برای کنترل کیفی محصولات به کار گرفته شده است. در این خصوص واحد کنترل کیفیت ما، مطابق با موازین اداره استاندارد و همچنین سازمان نظارت بر مواد غذایی  منطبق با اصول اخلاق تجاری، مسئولیت کنترل مواد اولیه در بدو ورود و کنترل تولید حین فرایند و نیز کنترل محصول نهایی را بر عهده داشته و ایمنی محصولات تولیدی را هم‌خوان با مستندات و  نقشه‌های موجود و اصول تعریف شده تضمین نموده و با توجه به اینکه محصولات فلزی بسته بندی مواد غذایی باید  شرایط لازم جهت نگهداری مواد غذایی بصورت ایمن و بدون هیچ‌گونه تخریب طی مدت زمان طولانی را داشته باشد، در این راستا واحد کنترل کیفیت مطابق با دستورالعمل‌های تعریف شده نسبت به کنترل فرآیند تولید به صورت مداوم و همچنین نمونه‌برداری از خطوط تولید بصورت ثابت، تصادفی و زمان‌بندی شده اقدام می‌نماید.