لاک زنی

لاک‌زنی

کلیه ورق‌های مورد استفاده در فرآیندهای تولید قوطی و درب در فرآیند لاک‌زنی و بسته به شرایط محصول نهایی با انواع مختلف لاک‌های foodgrade  در هر دو سطح ورق‌ها و با استفاده از مدرن‌ترین سیستم‌های لاک‌زنی  آلمانی،  ورق‌های فلزی لاک‌زنی می‌گردند و خروجی این فرآیند بعنوان تغذیه سایر خطوط صنایع قوطی و بسته‌بندی بشمار می‌رود.