این شرکت به جهت استفاده از مواد شیمیایی مختلف به عنوان پوشش های داخلی و خارجی انواع قوطی ها و درب ها و همچنین استفاده از مواد شیمیایی جهت آببندی درب های فلزی مورد استفاده در تمامی قوطی ها و ظروف شیشه ای ، ارتباط نزدیکی با واحدهای مختلف دانشگاهی داشته و از راهنمایی های اساتید دانشگاهی نیز در این زمینه بهره می گیرد. این وظیفه بر عهده واحد تحقیق و توسعه شرکت می باشد.
این واحد با داشتن کادر مجرب فعالیت مستمری در تدوین استانداردهای جدید در صنعت قوطی سازی کشور دارد. همچنین با توجه به پیشرفت این صنعت و نیاز به ارائه راه کار های جدید جهت حل و بهبود مشکلات صنعت قوطی سازی واحد تحقیق و توسعه این شرکت فعالیت گسترده ای آغاز نموده است.