واحد کنترل کیفی شرکت صنایع قوطی تبریز فعالیت خود را از مرحله نظارت بر خرید مواد اولیه شروع می نماید و بهترین تولید کنندگان مواد اولیه از جمله ورق ،لاک، پودر،..... را براساس ممیزی بسیار دقیق انتخاب کرده و مواد خریداری شده را با انواع آزمایشات فیزیکی و شیمیایی مورد ارزیابی قرار می دهد. کنترل کیفیت در کلیه مراحل لاک زنی، چاپ، برش، جوش و بسته بندی کالا نه تنها توسط واحد کنترل کیفی انجام می گیرد بلکه هر کدام از اپراتورهای شرکت خود را ملزم و متعهد به آن می دانند. محصولات تولید شده در این شرکت به صورت دوره ای با تجهیزات مدرن اپتیک نوری و ابزارهای دقیق، اندازه گیری و کنترل می شوند. همچنین پایداری پوشش داخلی قوطی ها در تماس با ترکیبات غذایی و شیمیایی در زمان های طولانی و شرایط نگهداری مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. مجموعه این آزمایشات دقیق و کنترل های مستمر، این اطمینان را ایجاد می کند که محتوی قوطی ها به صورت کاملاً سالم و بهداشتی به دست مصرف کننده گان برسند.