خط مشی منابع انسانی

شرکت صنایع قوطی تبریز موفقیت خود را مدیون تلاشها و حمایتهای بی دریغ کارمندانش بوده و بر این باور است که مهمترین سرمایه اش منابع انسانی است. در این راستا، این شرکت قواعد زیر را مبنای سیاست های منابع انسانی خود نموده است:

. به کار گیری اشخاص با استعداد که دارای دانش و مهارت های لازم برای شغل و جایگاه خود هستند

. ایجاد محیطی با ارتباطات و انگیزش های هدفمند و موثر که در آن کارکنان از ذوق و ابتکار خود بهره برده و ایده هایشان را بیان می کنند

. اتخاذ سیاست های مدیریتی مشارکتی که چشم اندازهای گوناگون و مهارت های عملی را در هم می آمیزد

. حمایت از آموزش و پیشرفت مداوم با اولویت دهی به پیشرفت شخصی و حرفه ای کارکنان

. ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای عینی، و ایجاد انگیزه و ارایه ی پاداش به عملکردهای فوق العاده

. بهره گیری از نرم افزارهای ابتکاری منابع انسانی به منظور ارایه ی بهترین خدمات به کارکنان

سیستم مدیریت عملکرد

. شرکت صنایع قوطی تبریز و سایر شرکتهای این گروه اهداف عملکرد کارکنان را در راستای ضوابط مدیریتی ارزیابی می کنند.

. عملکرد کارکنان توسط سیستمی ارزیابی می گردد که علاوه بر اهداف، قابلیت ها و مهارت های کارکنان را نیز مورد سنجش قرار می دهد.

. سیستم ارزیابی عملکرد سالی دو بار، در میان و انتهای سال به اجرا گذاشته می شود.

. سیستم مدیریت عملکرد برای آموزش و توسعه، فرآیند مدیریت شغلی و مدیریت پاداش اطلاعات فراهم می نماید.

مدیریت شغلی

. در صنایع قوطی تبریز عملکرد هدف محور و رشد مهارت کارکنان بطور سالانه ارزیابی و کنترل می شود.

. کارکنانی که رشد و پیشرفت لازم برای ارتقاء به رتبه های شغلی برتر را از خود نشان می دهند یا در شرکت فعلی خودشان ترفیع می یابند و یا بر حسب نیازهای سازمان به شرکت دیگری از این گروه انتقال می یابند.

. برای تضمین این پیشرفت و ایجاد دسته ای از داوطلبان مستعد و آماده، کارکنان از طیف وسیعی منابع شامل برنامه های راهبری، تعلیمی و تربیتی بهره می برند.

. بخش چشم گیری از مدیران میان رده و ارشد از میان اعضای سازمان انتخاب و به خدمت گرفته می شوند.

سیستم آموزش و توسعه

با تکیه و تاکید بر منابع انسانی، صنایع قوطی تبریز آموزش و پیشرفت مداوم را سرلوحه ی خود قرار داده است. بر این اساس و با در نظر گرفتن نیازهای کارکنان، بخشهای قابل رشد مهارتهای مختص جایگاه شغلی، و نیازهای رشد حرفه ای و شخصی، برنامه های آموزشی سالانه طرح ریزی می گردند.

این فرآیند توسط برنامه های توسعه ی راهبری و بر اساس عنوان و جایگاه شغلی بعلاوه ی فعالیتهای تعلیمی و تربیتی مورد پشتیبانی قرار می گیرد.

. در انتهای این برنامه های آموزشی، نتایج و بازخورد آن بر روی شرکت کنندگان مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد تا ضامن رشد و توسعه ی پایدار در سازمان آموزشی شرکت باشد.

. آموزشهای حرفه ای اجباری برای کارکنانی که بطور ساعتی کار می کنند، و الزامات آموزشی برای مشاغل سخت و پرمخاطره مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. لازم به ذکر است این آموزشها از سوی موسسات معتبر برگزار می گردند.

حقوق و مزایا

ساختار حقوق دهی صنایع قوطی تبریز بر مبنای مهارت و شایستگی کارکنان و نیز تاثیر عملکرد شغلی آنان بر شرکت، میزان سختی کار، و میزان مسئولیت پذیری آنان پایه ریزی شده است.

. شرکت صنایع قوطی تبریزبا مشاوره و همکاری گروه HAY برای کارکنانی که بعنوان متخصص و در رده های بالا کار می کنند پروژه ی ارزشیابی و رتبه بندی شغلی خاصی را اجرا می کند.

.حقوق کارکنانی که بر پایه ی حقوق ماهانه کار می کنند سالانه یک بار، و کارکنانی که بر پایه ی دستمزد ساعتی به کار گرفته شده اند سالانه یک یا دو بار مورد بررسی قرار می گیرد.

مزایای خارج از حقوق

پاداش: برای دوره هایی که شرکت عملکرد مثبت دارد، ساختار پاداش دهی خاصی بر اساس عملکرد شخصی کارکنان اتخاذ گردیده است.

جوایز: در شرکت صنایع قوطی تبریز سیستم قدردانی و جایزه دهی خاصی که بر حسب شرکتهای زیرمجموعه متغیر است، در نظر گرفته شده است.