شرکت صنایع قوطی تبریز

 

تبریز- کیلومتر ۱۲ جاده تهران- نرسیده به روستای کندرود کدپستى: ۵۳۶۸۱۱۸۸۵۸
 
تلفن :  ۳۶۳۰۵۰۰۰ - ۰۴۱ (داخلى ۹) 
 
فکس: ۳۶۳۷۳۶۷۹ - ۰۴۱
 
ایمیل: tci(at)tabrizcan.com